Promotic

ScaleTime - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací objekt typu tvScale (časová stupnice).
Syntaxe:
Object ScaleTime
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti tvScale.LabelDistance (vzdálenost popisků stupnice od čárek stupnice).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
oScaleTime.LabelDistance = 4;
© MICROSYS, spol. s r.o.