Promotic

TimeType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ hodnot na vodorovné ose. Vodorovná osa může být buď časová (přednastaveno) nebo numerická osa.
Syntaxe:
Long TimeType
Hodnoty:
1 - Vodorovná osa je numerická (reálná čísla s desetinnou částí).
Všechny metody objektu tvPoints, které ve svých parametrech nebo vrácených hodnotách pracují s časem, pak místo časových hodnot přebírají reálná čísla s případnou desetinnou částí.
Má smysl pouze pro trendy, které nejsou připojeny ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmaTrendGroup).
2 (přednastaveno) - Vodorovná osa je časová.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- tvPoints (objekt)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nType = oTView.TimeType;   // Čtení z vlastnosti
oTView.TimeType = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.