Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveTrend - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Smazaní zadaného trendu.
Syntaxe:
Empty RemoveTrend(Variant vTrend)
Volání:
oTView.RemoveTrend vTrend
Parametry:
vTrend(Variant)
-2 maže poslední trend z kontejneru trendů
-4 maže aktivní trend (TrendActive) z kontejneru trendů
nebo může být text - identifikátor tvTrend.ID.
Poznámka:
Smazání vybraného trendu lze také provést v záložce "Trendy".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice