Promotic

RemoveTrend - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Odstraní zadaný trend.
Syntaxe:
Empty RemoveTrend(Variant vTrend)
Parametry:
vTrend(Variant)
-2 maže poslední trend z kontejneru trendů
-4 maže aktivní trend (TrendActive) z kontejneru trendů
nebo může být text - identifikátor tvTrend.ID.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Smazání vybraného trendu lze také provést v kartě "Trendy".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.RemoveTrend("t0");
© MICROSYS, spol. s r.o.