Update cookies preferences
Promotic

GridValue - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací objekt typu tvGrid (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose).
Syntaxe:
Object GridValue
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Viz také:
Příklad:
Nastavení vlastnosti Visible (viditelnost vodorovných čar mřížky) objektu tvGrid.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridValue.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.