Update cookies preferences
Promotic

Visible - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Viditelnost čar mřížky.
Syntaxe:
Boolean Visible
Hodnoty:
true - čáry jsou viditelné
false - čáry nejsou viditelné
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Viditelnost" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Visible = true;
oGridValue.Visible = false;
oTView.Draw();
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvGrid - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.