Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Color - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Barva čar mřížky.
Syntaxe:
String Color
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací/nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Viz také:
Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Color = "#808080";
oGridValue.Color = "#808080";
oTView.Draw();
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvGrid - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice