Promotic

Color - właściwość obiektu tvGrid

Opis:
Kolor linii siatki.
Składnia:
String Color
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
- tvGrid.LineType (właściwość)
- tvGrid.Width (właściwość)
Przykład1:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.Color = "#808080";
oGridValue.Color = "#808080";
oTView.Draw();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvGrid - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.