Promotic

LineType - właściwość obiektu tvGrid

Opis:
Typ linii siatki.
Jeżeli szerokość tvGrid.Width jest większe niż 1, wtedy linia jest zawsze linią ciągłą (niezależnie od ustawienia tej właściwości).
Składnia:
Long LineType
Wartości:
0 - linia ciągła
1 - linia kreskowa (-------)
2 - linia wielokropkowa (.......)
3 - linia przecinek-kropka-przecinek-kropka-... (-.-.-.-)
4 - linia przecinek-kropka-kropka-przecinek-kropka-kropka-... (-..-..-)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ linii" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvGrid.Color (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;
oGridTime.LineType = 2;
oGridValue.LineType = 3;
oTView.Draw();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvGrid - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.