Update cookies preferences
Promotic

tvGrid - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt tvGrid.

Obiekt przedstawia linie (poziome lub pionowe) tworzące siatkę. Przeglądarka zawiera dwa obiekty typu tvGrid.
- Jeden przedstawia linie pionowe siatki osi czasu i jest dostępny przy pomocy właściwości PmgTrendViewer.GridTime.
- Drugi przedstawia linie poziome siatki osi wartości i jest dostępny przy pomocy właściwości PmgTrendViewer.GridValue.


Ilość linii oraz ich ułożenie wobec wartości określa w obiekcie tvTicks, który jest własnością obiektu tvGrid i jest dostępny właściwością tvGrid.Ticks.

Prawy, ewentualnie lewy czas podziałki czasu jest określony właściwościami PmgTrendViewer.TimeMax oraz PmgTrendViewer.TimeMin. Maksymalną, ewentualnie minimalną wartość podziałki wartości reprezentują właściwości tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin aktywnego obiektu tvTrend (patrz PmgTrendViewer.TrendActive).

Obiekt jest wykorzystany tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Przykład:
Ustawia właściwości siatki czasu i wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oGridValue = oTView.GridValue;

oGridTime.Visible = true;
oGridTime.LineType = 2;
oGridTime.Width = 1;
oGridTime.Color = "#0000ff";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oGridTime.Ticks.AlignType = 3;   // wyrównanie linii pionowych siatki do wartości bezwzględnej
oGridTime.Ticks.AlignValue = 1/4;   // wyrównanie do wartości 06:00:00 osi czasu
oGridTime.Ticks.CountType = "count";
oGridTime.Ticks.CountValue = 4;   // ilość linii jest równy 4

oGridValue.Visible = true;
oGridValue.LineType = 3;
oGridValue.Width = 1;
oGridValue.Color = "#0000ff";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
oGridValue.Ticks.AlignType = 3;   // wyrównanie linii pionowych siatki do wartości bezwzględnej
oGridValue.Ticks.AlignValue = 0;   // wyrównanie do wartości 0 osi wartości (Y)
oGridValue.Ticks.CountType = "distancevalue";
oGridValue.Ticks.CountValue = 200;   // odległość dwu linii jest równy 200 na podziałce wartości
Nawigacja:
 
 
- tvGrid - Szczegółowy opis obiektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.