Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ValueMin - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Minimalna wartość osi wartości do wyświetlenia wartości punktów trendu.
Składnia:
Variant ValueMin
Wołanie:
oTrend.ValueMin = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ustawienia podstawowe > Minimum" niniejszego obiektu.
 
Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". Wtedy wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Minimum".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice