Promotic

ValueMin - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Minimalna wartość osi wartości do wyświetlenia wartości punktów trendu.
Składnia:
Variant ValueMin
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Minimum" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". W tym przypadku wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Minimum".
Patrz również:
- tvTrend.ValueMax (właściwość)
- PmgTrendViewer.ValueZoomMode (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.ValueMin = -30;
© MICROSYS, spol. s r. o.