Update cookies preferences
Promotic

PointsVisible - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Widoczność znaków punktów danych trendu.
Składnia:
Boolean PointsVisible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Punkty > Widoczność" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Zapis do tej właściwości ustawia wymaganą wartość (true/false) do wszystkich skonstrouwanych obiektów tvGraph do właściwości tvGraph.PointsVisible.
Przez odczyt z właściwości jest uzyskiwana wartość true, jeżeli przynajmniej jeden obiekt tvGraph ma ustawioną tą właściwość na wartość true, w innym przypadku zwraca wartość false.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var bVisible = oTrend.PointsVisible;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.PointsVisible = false;   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.