Update cookies preferences
Promotic

ID - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikator, który jednoznacznie określa obiekt tvTrend.
Składnia:
String ID
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Trend ID" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wypełniana na przykład przy powstaniu obiektu przez wywołanie metody PmgTrendViewer.AddTrend.
W obiekcie PmgTrendViewer nie mogą istnieć dwa obiekty tvTrend z takim samym ID.
W łańcuchu ID nie mogą występować znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki).
Patrz również:
- tvTrend.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sId = oTrend.ID;   // Odczyt z właściwości
oTrend.ID = "trend3";   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.