Update cookies preferences
Promotic

EnabledInTable - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia czy będzie widoczny dany obiekt tvTrend w trybie tabelkowym.
Składnia:
Boolean EnabledInTable
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb tabelkowy.
W celu uwidocznienia zmian przy zapisie jest konieczne wywołać metodę Draw.

Ustawienie właściwości na true (wartość domyślna) oznacza widoczność.
Patrz również:
- tvGraph.TableFormatType (właściwość)
- PmgTrendViewer.ViewMode (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var bEnabledInTable = oTrend.EnabledInTable;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.EnabledInTable = false;   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.