Promotic

GraphsCount - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Zwraca ilość obiektów tvGraph.
Do tej ilości nie jest wliczany domyślny obiekt GraphDefault.
Składnia:
Long GraphsCount
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvTrend.AddGraph (metoda)
- tvTrend.Graphs (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nGraphs = oTrend.GraphsCount;   // Odczyt z właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.