Promotic

Trends - metoda obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Zwraca obiekt tvTrend.
Składnia:
Object Trends(Variant vTrend)
Parametry:
vTrend(Variant) vTrend jest albo indeksem w tablicy kontejnera trendów (indeksowane od 0) lub identyfikatorem tvTrend.ID
-2 - Zwraca ostatni obiekt tvTrend w kontenerze.
-4 - Zwraca obiekt aktywny (wyświetlony nad pozostałymi obiektami tvTrend) według ustawienia właściwości TrendActive.
0,1,2,... - Zwraca obiekt określony indeksem (indeksowane od 0).
"ID" - Zwraca obiekt tvTrend, którego właściwość ID jest równa ID.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli obiekt określony w parametrze vTrend nie istnieje, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid). Patrz przykład.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
oTrend.ValueMin = 100;
oTrend.ValueMax = 200;
}
else
{
// .. error
}
© MICROSYS, spol. s r. o.