Update cookies preferences
Promotic

Is - operator języka VBScript

Opis:
Porównanie dwu odniesień do obiektów.
Składnia:
wynik = obiekt1 Is obiekt2
Notatka:
Jeżeli obiekt1 oraz obiekt2 odnoszą się do tego samego obiektu, wtedy wynik jest true, w innym przypadku jest false. Tego, żeby dwie zmienne odnosiły się do tego samego obiektu można osiądnąć na kilka sposobów.
Patrz również:
Przykład1:
W następującym przykładzie jest zmienna o1 ustawiona, żeby wskazywała na ten sam obiekt jak zmienna o2:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim o1, o2
Set o1 = o2
W następującym przykładzie zmienna o1 oraz zmienna o2 odnoszą się do tego samego obiektu jak zmienna o3:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Set o1 = o3
Set o2 = o3
Przykład2:
Przykład do testowania wartości zwrotnej Nothing:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oItem
Set oItem = oData.Item("abc")
If oItem Is Nothing Then
' ... error
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.