Update cookies preferences
Promotic

Dzielenie (/) - operator języka VBScript

Opis:
Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba dziesiętna).
Składnia:
wynik = liczba1 / liczba2
© MICROSYS, spol. s r.o.