Update cookies preferences
Promotic

Dělení (/) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Podíl dvou čísel (výsledek je desetinné číslo).
Syntaxe:
výsledek = číslo1 / číslo2
© MICROSYS, spol. s r.o.