Update cookies preferences
Promotic

Mod - operátor jazyka VBScript

Popis:
Zbytek po dělení dvou čísel ("modulo" operátor).
Syntaxe:
výsledek = číslo1 Mod číslo2
Poznámka:
Před vlastním zjištěním zbytku jsou číslo1 a číslo2 zaokrouhleny na celá čísla a pak je vrácen výsledek jako zůstatek po dělení.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim x
x = 12 Mod 10   ' x je 2 (12=1*10+2)
x = 19 Mod 6.9   ' x je 5 (19=2*7+5) (hodnota 6.9 je zaokrouhlena na 7)
© MICROSYS, spol. s r.o.