Update cookies preferences
Promotic

Zřetězení (&) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Spojení dvou výrazů do textového řetězce.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 & výraz2
Poznámka:
Pokud výraz1 nebo výraz2 není řetězec, pak je převeden do hodnoty typu String.
Příklad:
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim sFirm, sPhone
sFirm = "Firm:" & Chr(9) & "MICROSYS"
sPhone = "Phone:" & Chr(9) & "+420 596 614 302"
Pm.Debug sFirm & Chr(13) & sPhone
© MICROSYS, spol. s r.o.