Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zřetězení (&) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Spojení dvou výrazů do řetězce.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 & výraz2
Poznámka:
Pokud výraz1 nebo výraz2 není řetězec, pak je převeden do typu String.
Příklad:
Dim sFirm, sPhone
sFirm = "Firm:" & vbTab & "MICROSYS"
sPhone = "Phone:" & vbTab & "+420 596 614 302"
Pm.Debug sFirm & vbCrLf & sPhone
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice