Update cookies preferences
Promotic

Not - operátor jazyka VBScript

Popis:
Logická nebo bitová negace výrazu.
Syntaxe:
výsledek = Not výraz
Poznámka:
Výsledek je určen podle následující tabulky:
výraz: výsledek:
true false
false true


Pokud výraz je číselný, pak operátor invertuje jednotlivé bity a nastaví je ve výsledeku podle následující tabulky:
Pokud bit ve výraz je: pak bit ve výsledek je:
0 1
1 0
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.