Promotic

Umocnění (^) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Umocnění čísla.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Pow.
Syntaxe:
výsledek = číslo ^ exponent
Poznámka:
Číslo může být záporné pouze pokud je exponent celočíselná hodnota. Pokud je v jednom výrazu několik operátorů umocňování, pak operátory jsou provedeny v pořadí zleva vpravo.
Viz také:
Příklad:
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim a, b
a = 3
b = a ^ 2   ' v b bude hodnota 9
© MICROSYS, spol. s r.o.