Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Umocnění (^) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Umocnění čísla.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Pow.

Syntaxe:
výsledek = číslo ^ exponent
Poznámka:
Číslo může být záporné, jen je-li exponent celočíselná hodnota. Je-li v jednom výrazu několik operátorů umocňování, operátory jsou provedeny v pořadí zleva doprava.
Příklad:
Dim a, b
a = 3
b = a ^ 2 'v b bude hodnota 9
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice