Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Umocnění (^) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Umocnění čísla.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Pow.

Syntaxe:
výsledek = číslo ^ exponent
Poznámka:
Číslo může být záporné pouze pokud je exponent celočíselná hodnota. Pokud je v jednom výrazu několik operátorů umocňování, pak operátory jsou provedeny v pořadí zleva doprava.
Viz také:
Příklad:
Vyber a zkopíruj do schránky

Dim a, b
a = 3
b = a ^ 2  'v b bude hodnota 9
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice