Promotic

Odčítání (-) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Rozdíl dvou čísel nebo indikace záporné hodnoty čísla.
Syntaxe:
1) výsledek = číslo1 - číslo2
2) - číslo
Poznámka:
V syntaxi 1 je operátor aritmetickým operátorem odečítání (binární operátor) k zjištění rozdílu mezi dvěma čísly.
V syntaxi 2 je operátor používán jako unární operátor mínus, k indikaci záporné hodnoty výrazu.
© MICROSYS, spol. s r.o.