Promotic

Eqv - operátor jazyka VBScript

Popis:
Logická nebo bitová ekvivalence (rovnost) dvou výrazů.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 Eqv výraz2
Poznámka:
Výsledek je určen podle následující tabulky:
výraz1: výraz2: výsledek:
true true true
true false false
false true false
false false true


Operátor také provádí bitové porovnání odpovídajících si bitů ve dvou číselných výrazech a nastaví odpovídající bit ve výsledku podle následující tabulky:
Pokud bit ve výraz1 je: a bit ve výraz2 je: pak bit ve výsledek je:
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.