Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sčítání (+) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Součet dvou čísel.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 + výraz2
Poznámka:
Ke spojení dvou řetězců lze sice tento operátor také použít, přesto by měl být používán operátor Zřetězení (&), aby se vyhnulo mnohoznačnosti a skript byl dobře čitelný. Při použití operátoru sčítání nelze nikdy určit, zda nastane sčítání nebo spojování řetězců. Typ výrazu určuje chování operátoru následujícím způsobem:
- pokud jsou oba výrazy číselné, pak je sčítání.
- pokud jsou oba výrazy jsou řetězcové, pak je zřetězení.
- pokud je jeden výraz číselný a druhý řetězcovým, pak je sčítání.
- pokud je jeden nebo oba výrazy Null, pak výsledek je Null.
- pokud jsou oba výrazy Empty, pak výsledek je typu Integer.
- pokud je pouze jeden z výrazů Empty, pak je druhý výraz je vrácen nezměněn jako výsledek.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice