Promotic

Přiřazení (=) - operátor jazyka VBScript

Popis:
Přiřazení hodnoty proměnné nebo vlastnosti.
Syntaxe:
proměnná = hodnota
Poznámka:
Proměnná může být jakákoliv proměnná jednoduchého typu nebo pole. Pokud je proměnná vlastnost, pak může být použita pouze vlastnost, jejíž hodnotu lze měnit ve spuštěné aplikaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice