Update cookies preferences
Promotic

Or - operátor jazyka VBScript

Popis:
Logická nebo bitová disjunkce dvou výrazů.
Syntaxe:
výsledek = výraz1 Or výraz2
Poznámka:
Pokud alespoň jeden z výrazů je true, pak výsledek je true. Výsledek je určen podle následující tabulky:
výraz1: výraz2: výsledek:
true true true
true false true
false true true
false false false


Operátor také provádí bitové porovnání odpovídajících si bitů ve dvou číselných výrazech a nastaví odpovídající bit ve výsledku podle následující tabulky:
Pokud bit ve výraz1 je: a bit ve výraz2 je: pak bit ve výsledek je:
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.