Promotic

Or - operator języka VBScript

Opis:
Logiczna lub bitowa alternatywa dwu wyrażeń.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 Or wyrażenie2
Notatka:
Jeżeli przynajmniej jedno z wyrażeń jest równe true, wtedy wynik jest true. Wynik jest okreslony według następującej tabeli:
wyrażenie1: wyrażenie2: wynik:
true true true
true false true
false true true
false false false


Operator wykonuje również porównanie bitowe odpowiadających sobie bitów w dwu wyrażeniach liczbowych i ustawia odpowiedni bit w wyniku według następującej tabeli:
Jeżeli bit w wyrażenie1 jest: i bit w wyrażenie2 jest: wtedy bit w wynik jest:
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.