Promotic

Konkatenacja (&) - operator języka VBScript

Opis:
Połączenie dwu wyrażeń do łańcucha tekstowego.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 & wyrażenie2
Notatka:
Jeżeli wyrażenie1 lub wyrażenie2 nie jest łańcuchem, wtedy jest skonwertowane do wartości typu String.
Patrz również:
Przykład:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sFirm, sPhone
sFirm = "Firm:" & Chr(9) & "MICROSYS"
sPhone = "Phone:" & Chr(9) & "+420 596 614 302"
Pm.Debug sFirm & Chr(13) & sPhone
© MICROSYS, spol. s r.o.