Update cookies preferences
Promotic

Chr - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca znak odpowiadający wprowadzonemu ANSI kodowi znaku.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringCodeFrom.
Składnia:
String Chr(Integer charcode)
Parametry:
charcode(Integer) liczba określająca znak
Notatka:
Liczby od 0 do 31 są takie same jak standardowe kody ASCII, których nie można wydrukować. Niektóre z tych kodów są dostępne również bezpośrednio przy pomocy Łańcuchowe stałe VBScript.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = Chr(65)   ' Zwraca A
s = Chr(97)   ' Zwraca a
s = Chr(62)   ' Zwraca >
s = Chr(34)   ' Zwraca "
© MICROSYS, spol. s r.o.