Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Chr - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca znak odpowiadający wprowadzonemu ANSI kodowi znaku.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringCodeFrom.

Składnia:
Chr(charcode As Integer) As String
Wołanie:
s = Chr(charcode)
Parametry:
charcode(Integer) liczba określająca znak
Notatka:
Liczby od 0 do 31 są takie same jak standardowe kody ASCII, których nie można wydrukować. Niektóre z tych kodów są dostępne również bezpośrednio jako Łańcuchowe stałe VBScript.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = Chr(65)  'Zwraca A
s = Chr(97)  'Zwraca a
s = Chr(62)  'Zwraca >
s = Chr(34)  'Zwraca "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice