Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsArray - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dana zmienna jest tablicą.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.GetVarType.

Składnia:
Boolean IsArray(Variant var)
Wołanie:
b = IsArray(var)
Parametry:
var(Variant) dowolna zmienna
Wartość zwrotna:
true - jeżeli zmienna jest tablicą
false - W innym przypadku
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim b, arr(2)
arr(0) = "Sunday"
arr(1) = "Monday"
arr(2) = "Tuesday"
b = IsArray(arr)  'b zawiera true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice