Promotic

IsArray - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną - określa, czy zmienna jest tablicą.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetVarType.
Składnia:
Boolean IsArray(Variant var)
Parametry:
var(Variant) dowolna zmienna
Wartość zwrotna:
true - jeżeli zmienna jest tablicą
false - W innym przypadku
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim b, arr( 2)
arr(0) = "Sunday"
arr(1) = "Monday"
arr(2) = "Tuesday"
b = IsArray(arr)   ' b zawiera true
© MICROSYS, spol. s r. o.