Promotic

Left - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca określoną ilość znaków (podłańcuch) z lewej strony łańcucha.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringSub.
Składnia:
String Left(String string, Integer length)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy z którego będą zwracane znaki z lewej.
length(Integer) Wyrażenie liczbowe określające ilość zwróconych znaków.
Jeżeli jest równe 0, wtedy jest zwrócony pusty łańcuch ("").
Jeżeli jest większy lub równy długości łańcucha, wtedy jest zwrócony cały łańcuch.
Notatka:
Do określenia długości łańcucha jest przeznaczona funkcja Len.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString, LeftString
sString = "VBScript"
LeftString = Left(sString, 3)   ' LeftString zawiera "VBS"
© MICROSYS, spol. s r.o.