Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Left - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca określoną ilość znaków (podciąg) z lewej strony łańcucha.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringSub.

Składnia:
String Left(String string, Integer length)
Wołanie:
s = Left(string, length)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy z którego będą zwracane znaki z lewej.
length(Integer) Wyrażenie liczbowe określające ilość zwróconych znaków. Jeżeli jest równe 0, wtedy jest zwrócony pusty łańcuch (""). Jeżeli jest większy lub równy długości łańcucha, wtedy jest zwrócony cały łańcuch.
Notatka:
Do określenia długości łańcucha jest przeznaczona funkcja Len.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString, LeftString
sString = "VBScript"
LeftString = Left(sString, 3)  'LeftString zawiera "VBS"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice