Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Left - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací určený počet znaků (podřetězec) z levé strany řetězce.
Syntaxe:
Left(string As String, length As Integer) As String
Volání:
s = Left(string, length)
Parametry:
string(String) Řetězcový výraz z něhož jsou vráceny znaky zleva.
length(Integer) Číselný výraz určující počet vrácených znaků. Je-li 0, je vrácen prázdný řetězec (""). Je-li větší nebo stejný jako délka řetězce, je vrácen celý řetězec.
Poznámka:
K určení délky řetězce se užívá funkce Len.
Příklad:
Dim sString, LeftString
sString = "VBScript"
LeftString = Left(sString, 3) 'LeftString obsahuje "VBS"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice