Promotic

Left - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací určený počet znaků (podřetězec) z levé strany řetězce.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringSub.
Syntaxe:
String Left(String string, Integer length)
Parametry:
string(String) Textový řetězec z něhož jsou vráceny znaky zleva.
length(Integer) Číselný výraz určující počet vrácených znaků. Pokud je 0, pak je vrácen prázdný řetězec (""). Pokud je větší nebo stejný jako délka řetězce, pak je vrácen celý řetězec.
Poznámka:
K určení délky řetězce se užívá funkce Len.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString, LeftString
sString = "VBScript"
LeftString = Left(sString, 3)   ' LeftString obsahuje "VBS"
© MICROSYS, spol. s r. o.