Update cookies preferences
Promotic

DateAdd - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.DateAdd.
Syntaxe:
Date DateAdd(String timeSpan, Long number, Date date)
Parametry:
timeSpan(String) Určuje typ časového rozpětí:
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
number(Long) Počet přidávaných časových rozpětí.
Číslo může být buď kladné číslo pro budoucí časy nebo záporné číslo pro minulé časy.
date(Date) Datum, ke kterému je přidáno časové rozpětí.
Poznámka:
Funkci lze použít k přidání nebo odečtení určeného časového rozpětí k datumu. Například ji lze použít k výpočtu datumu za 30 dnů ode dneška nebo čas 45 minut od aktuálního času.
Pro připočítání počtu dnů k datumu lze použít den v roce ("y"), den ("d") nebo den v týdnu ("w").
Pokud vypočítané datum je před rokem 100, pak vznikne chyba.
Příklad:
Příklad přidá jeden měsíc k 31.01.2024:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim NewDate
NewDate = DateAdd("m", 1, "31-Jan-2024")
© MICROSYS, spol. s r.o.