Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateAdd - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.DateAdd.

Syntaxe:
Date DateAdd(String interval, Long number, Date date)
Parametry:
interval(String) Určuje přidávaný interval (typ časového rozpětí):
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
number(Long) Počet přidávaných intervalů. Číslo může být buď kladné číslo pro budoucí časy nebo záporné číslo pro minulé časy.
date(Date) Datum, ke kterému je přidán interval.
Poznámka:

Funkci lze použít k přidání nebo odečtení určeného časového intervalu k datumu. Například ji lze použít k výpočtu datumu za 30 dní ode dneška nebo čas 45 minut od aktuálního času.

Pro připočítání počtu dní k datumu lze použít den v roce ("y"), den ("d") nebo den v týdnu ("w").

Pokud vypočítané datum je před rokem 100, pak vznikne chyba.

Příklad:
Příklad přidává jeden měsíc k 31.01.2021:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim NewDate
NewDate = DateAdd("m", 1, "31-Jan-2021")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice