Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateAdd - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum zvětšené o určený časový interval.
Syntaxe:
DateAdd(interval As Variant, number As Variant, date As Variant) As Date
Volání:
d = DateAdd(interval, number, date)
Parametry:
interval(Variant) Řetězcový výraz určující přidávaný interval:
yyyy - rok
q - kvartál
m - měsíc
y - den v roce
d - den
w - den v týdnu
ww - týden v roce
h - hodina
n - minuta
s - sekunda
number(Variant) Číselný výraz určující počet přidávaných intervalů. Číselný výraz může být buď kladný pro budoucí časy nebo negativní pro minulé časy.
date(Variant) Variant nebo datum reprezentované znaky, ke kterému je přidáván interval.
Poznámka:

Funkci lze použít k přidání nebo odečtení určeného časového intervalu k datumu. Například ji lze použít k výpočtu datumu za 30 dní ode dneška nebo čas 45 minut od aktuálního času. Pro připočítávání k datumu lze použít den v roce ("y"), den ("d") nebo den v týdnu ("w").

Pokud je vypočítané datum před rokem 100, pak vzniká chyba.

Příklad:
Příklad přidává jeden měsíc k 31.01.2019:
Dim NewDate
NewDate = DateAdd ("m", 1, "31-Jan-2019")
V tom případě funkce vrací datum 28.02.2019, ne 31.02.2019. Kdyby datum bylo 31.01.2020, vrátila by 29.02.2020, protože 2020 je přestupným rokem.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice