Update cookies preferences
Promotic

Split - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole podřetězců (indexováno od 0).
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringSplit.
Syntaxe:
Array Split(String expression, [Variant delimiter], [Integer count], [Integer compare])
Parametry:
expression(String) Textový řetězec obsahující podřetězce a oddělovače. Pokud expression je prázdný řetězec, pak funkce vrací prázdné pole, tzn. pole bez položek a dat.
delimiter[nepovinné] (Variant) Oddělovač, tzn. znak použitý k identifikování hranic podřetězců.
Pokud není nastaveno, pak je oddělovačem znak mezera (" ").
Pokud je prázdný řetězec, pak se vrací pole s jednou položkou, obsahujícím celý textový řetězec.
count[nepovinné] (Integer) Počet vrácených řetězců. Hodnota -1 znamená, že budou vráceny všechny podřetězce.
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání řetězců.
Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnání
vbTextCompare - provede textové porovnání
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim arr
arr = Split("PROMOTIC:is:fun!", ":")
' arr(0) obsahuje "PROMOTIC"
' arr(1) obsahuje "is"
' arr(2) obsahuje "fun!"
© MICROSYS, spol. s r.o.