Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Split - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole podřetězců (indexováno od 0).

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.StringSplit.

Syntaxe:
Split(expression As String, [delimiter As Variant], [count As Integer], [compare As Integer]) As Array
Volání:
a = Split(expression[, delimiter[, count[, compare]]])
Parametry:
expression(String) Řetězcový výraz obsahující podřetězce a oddělovače. Pokud expression je prázdný řetězec, pak funkce vrací prázdné pole, tzn. pole bez prvků a dat.
delimiter[nepovinné] (Variant) Oddělovač, tj. znak použitý k identifikování hranic podřetězců. Pokud není nastaveno, pak je oddělovačem znak mezera (" "). Pokud je prázdný řetězec, pak vrací se pole s jedním prvkem, obsahujícím celý řetězcový výraz.
count[nepovinné] (Integer) Počet vrácených řetězců. Hodnota -1 znamená, že budou vráceny všechny podřetězce.
compare[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující druh použitého porovnání řetězců. Pokud není nastaveno, pak se provádí binární porovnání.
vbBinaryCompare - provede binární porovnávání
vbTextCompare - provede textové porovnávání
Příklad:
Dim arr
arr = Split("PROMOTIC:is:fun!", ":")
  ' arr(0) obsahuje "PROMOTIC"
  ' arr(1) obsahuje "is"
  ' arr(2) obsahuje "fun!"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice