Promotic

UCase - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec se všemi písmeny převedenými na velká písmena (uppercase).
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringOper.
Syntaxe:
String UCase(String string)
Parametry:
string(String) Textový řetězec
Poznámka:
Pouze malá písmena jsou převedena na velká písmena. Všechny velká písmena a nepísmenové znaky zůstávají nezměněny.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = UCase("Hello World")   ' Vrací "HELLO WORLD"
© MICROSYS, spol. s r. o.