Update cookies preferences
Promotic

Round - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Round.
Syntaxe:
Double Round(Double expression, [Integer numdecimalplaces])
Parametry:
expression(Double) Zaokrouhlovaný číselný výraz
numdecimalplaces[nepovinné] (Integer) Číslo určující počet desetinných míst, na které bude číslo zaokrouhleno.
Pokud není nastaveno, pak se vrací celá čísla.
Poznámka:
Pozor na zaokrouhlování cifry 5. Funkce tuto cifru nezaokrouhluje vždy nahoru ale zaokrouhluje ji statisticky (tzn. tak, aby při zaokrouhlování hodně čísel jsme získali co nejpřesnější výsledek). Funkce to řeší tak, že lichá čísla (např. 1.15) zaokrouhluje nahoru (na 1.2) a sudá čísla (např. 1.25) zaokrouhluje dolů (na 1.2).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim pi, nVar
pi = 3.14159
nVar = Round(pi, 2)   ' nVar obsahuje 3.14
© MICROSYS, spol. s r.o.