Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LTrim - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací kopii řetězce bez počátečních mezer (left trim).

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringOper.

Syntaxe:
String LTrim(String string)
Parametry:
string(String) Textový řetězec
Poznámka:
Touto metodou se odstraňují pouze znaky "mezera". Neodstraní se tím znaky "nový řádek", "tabulátor", atd.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = LTrim(" Promotic ")  'Vrací "Promotic "
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice