Promotic

Eval - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vypočítá výraz a vrací jeho hodnotu.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmExpr.
Syntaxe:
Variant Eval(String expression)
Parametry:
expression(String) Řetězec obsahující libovolný výraz v syntaxi jazyka VBScript.
Vrácená hodnota:
Hodnota vypočítaného výrazu.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim RndNum, Guess
RndNum = Int(100 * Rnd(1) + 1)
Guess = CInt(InputBox("Enter your guess:", "", 0))

If Eval("Guess = RndNum") Then
MsgBox "Congratulations! You guessed it!"
Else
Guess = CInt(InputBox("Sorry! Try again.", "", 0))
End If
© MICROSYS, spol. s r.o.