Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Eval - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vypočítá výraz a vrátí jeho hodnotu.
Syntaxe:
Eval(expression As String) As Variant
Volání:
result = Eval(expression)
Parametry:
expression(String) řetězec obsahující libovolný výraz v syntaxi jazyka VBScript
Vrácená hodnota:
Hodnota vypočítaného výrazu.
Příklad:
Dim Guess, RndNum
RndNum = Int(100*Rnd(1) + 1)
Guess = CInt(InputBox("Enter your guess:",,0))
If Eval("Guess = RndNum") Then
  MsgBox "Congratulations! You guessed it!"
Else
  Guess = CInt(InputBox("Sorry! Try again.",,0))
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice