Update cookies preferences
Promotic

FormatDateTime - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz naformátovaný jako datum nebo čas.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmFormat (viz Příklady pro typ DateTime).
Syntaxe:
String FormatDateTime(Date date, [Integer format])
Parametry:
date(Date) Datum, který bude formátován
format[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující formát datumu/času.
Pokud není nastaveno, pak se použije 0.
0 - (vbGeneralDate) Zobrazí datum a/nebo čas. Pro reálná čísla zobrazí datum a čas. Pokud chybí desetinná část, pak zobrazí pouze datum. Pokud chybí celá část, pak zobrazí pouze čas. Datum a čas je zobrazován podle nastavení počítače.
1 - (vbLongDate) Pro zobrazení datumu použije dlouhý formát datumu, který je specifikován v nastavení počítače
2 - (vbShortDate) Pro zobrazení datumu použije krátký formát datumu, který je specifikován v nastavení počítače
3 - (vbLongTime) Pro zobrazení času použije dlouhý formát času, který je specifikován v nastavení počítače
4 - (vbShortTime) Pro zobrazení času použije krátký formát času, který je specifikován v nastavení počítače
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sCurrentDate
sCurrentDate = FormatDateTime(Date, 1)
© MICROSYS, spol. s r.o.