Promotic

IsNull - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu která určuje, zda výraz obsahuje neplatná data.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.IsValid.
Syntaxe:
Boolean IsNull(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz je Null, tzn. neobsahuje platná data.
false - V jiném případě
Poznámka:
Pokud výraz obsahuje více než jednu proměnnou, pak Null v libovolné obsažené proměnné způsobí, že funkce vrátí true pro celý výraz.
Hodnota Null indikuje neplatná data v proměnné. Null není totéž jako Empty (ta indikuje, že proměnná ještě nebyla inicializována). Také není totéž jako prázdný řetězec (""), který se někdy označuje jako null string.
Upozornění !!! Výrazy, u kterých by někdo mohl očekávat, že budou vyhodnoceny jako true, jako jsou If Val = Null nebo If Val <> Null, jsou vždy false. To je způsobeno tím, že výraz obsahující Null je sám Null, a proto false.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Val, bCheck
bCheck = IsNull(Val)   ' Vrací false
Val = Null
bCheck = IsNull(Val)   ' Vrací true
Val = Empty
bCheck = IsNull(Val)   ' Vrací false
© MICROSYS, spol. s r.o.