Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsNull - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu která určuje, zda výraz obsahuje neplatná data.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.IsValid.

Syntaxe:
Boolean IsNull(Variant expression)
Volání:
b = IsNull(expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz je Null, tzn. neobsahuje platná data.
false - V jiném případě
Poznámka:

Pokud výraz obsahuje více než jednu proměnnou, pak Null v libovolné obsažené proměnné způsobí, že funkce vrátí true pro celý výraz.

Hodnota Null indikuje neplatná data v proměnné. Null není totéž jako Empty, indikující, že proměnná ještě nebyla inicializována. Také není totéž jako prázdný řetězec (""), který se někdy označuje jako null string.

Upozornění !!! Výrazy, u kterých by někdo mohl očekávat, že budou vyhodnoceny jako true, jako jsou If Var = Null nebo If Var <> Null, jsou vždy false. To je způsobeno tím, že výraz obsahující Null je sám Null, a proto false.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Var, bCheck
bCheck = IsNull(Var)  'Vrací false
Var = Null
bCheck = IsNull(Var)  'Vrací true
Var = Empty
bCheck = IsNull(Var)  'Vrací false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice