Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DateValue - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum bez času.
Syntaxe:
DateValue(date As Date) As Date
Volání:
d = DateValue(date)
Parametry:
date(Date) Výraz reprezentující datum od 1.1.100 do 31.12.9999
Poznámka:

Pokud argument obsahuje datum informace o času, pak funkce je nevrátí. Pokud však obsahuje neplatné informace o času (např. 89:98), pak vznikne chyba.

Pokud datum je řetězec, který obsahuje pouze čísla oddělené platnými oddělovači datumu, pak funkce rozpozná rok, měsíc a den podle krátkého formátu datumu nastaveného v systému. Funkce také rozpozná datumy obsahující jména měsíců jak v dlouhé, tak v zkrácené podobě. Například kromě rozpoznání 12/30/2012 a 12/30/12, funkce také rozpozná December 30, 2012 a Dec 30, 2012.

Pokud v argumentu datum je vynechána část pro rok, pak funkce použije současný rok ze systémového datumu počítače.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice