Promotic

DateValue - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací datum bez času.
Syntaxe:
Date DateValue(Date date)
Parametry:
date(Date) Datum od 1.1.100 do 31.12.9999
Poznámka:
Pokud parametr date obsahuje datum informace o času, pak funkce je nevrací. Pokud však obsahuje neplatné informace o času (např. 89:98), pak vznikne chyba.
Pokud parametr date je řetězec, který obsahuje pouze čísla oddělené platnými oddělovači datumu, pak funkce rozpozná rok, měsíc a den podle krátkého formátu datumu nastaveného v systému. Funkce také rozpozná datumy obsahující jména měsíců jak v dlouhé, tak v zkrácené podobě. Například kromě rozpoznání 12/30/2021 a 12/30/21, funkce také rozpozná December 30, 2021 a Dec 30, 2021.
Pokud v parametru date je vynechána část pro rok, pak funkce použije současný rok ze systémového datumu počítače.

Pro převod hodnoty String na Date je lepší použít metodu Pm.ScanDate.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim d
d = DateValue(date)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice