Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBox - funkce jazyka VBScript

Popis:
Zobrazí okno se vstupním řádkem a čeká, dokud uživatel nezadá řetězec nebo nestiskne tlačítko.
Syntaxe:
InputBox(prompt As String, [title As String], [default As String], [xpos As Integer], [ypos As Integer], [helpfile As String], [context As Integer]) As String
Volání:
s = InputBox(prompt[, titul][, default][, xpos][, ypos][, helpfile, context])
Parametry:
prompt(String) Text, který je zobrazen v okně. Maximální délka textu je 1024 znaků. Pokud má být text složen z více řádků, pak lze na jejich rozdělení použít konstanty vbCr, vbLf nebo vbCrLf.
title[nepovinné] (String) Řetězec zobrazený v záhlaví okna. Pokud není nastaveno, pak v záhlaví bude zobrazen název aplikace.
default[nepovinné] (String) Řetězec, který bude zobrazen jako implicitní vyplnění vyplňovaného řádku. Pokud není nastaveno, pak řádek bude prázdný.
xpos[nepovinné] (Integer) Číslo specifikující horizontální vzdálenost levého horního rohu okna od levého horního rohu obrazovky (v pixelech). Pokud není nastaveno, pak okno bude zobrazeno ve středu obrazovky.
ypos[nepovinné] (Integer) Číslo specifikující vertikální vzdálenost levého horního rohu okna od levého horního rohu obrazovky (v pixelech). Pokud není nastaveno, pak okno bude zobrazeno v 1/3 obrazovky.
helpfile[nepovinné] (String) Cesta k souboru nápovědy, který bude využit s oknem. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán argument context.
context[nepovinné] (Integer) Číslo tématu nápovědy ze souboru nápovědy. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán argument helpfile.
Vrácená hodnota:

Pokud uživatel stiskne tlačítko OK nebo stiskne klávesu Enter, pak funkce vrací String zadaný uživatelem v řádku okna.

Pokud uživatel stiskne tlačítko Storno, pak funkce vrací řetězec nulové délky ("").

Poznámka:
Pokud jsou zadány argumenty helpfile a context, pak je v okně automaticky zobrazeno tlačítko Nápověda.
Příklad:
Dim sInput
sInput = InputBox("Enter your name")
MsgBox ("You entered:" & sInput)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice