Promotic

InputBox - funkce jazyka VBScript

Popis:
Zobrazí okno se vstupním řádkem a čeká, dokud uživatel nezadá řetězec nebo nestiskne tlačítko.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmForm.
Syntaxe:
String InputBox(String prompt, [String title], [String default], [Integer xpos], [Integer ypos], [String helpfile], [Integer context])
Parametry:
prompt(String) Text, který je zobrazen v okně. Maximální délka textu je 1024 znaků. Pokud má být text složen z více řádků, pak na jejich rozdělení lze použít konstanty vbCr, vbLf nebo vbCrLf.
title[nepovinné](String) Textový řetězec zobrazený v záhlaví okna. Pokud není nastaveno, pak v záhlaví bude zobrazen název aplikace.
default[nepovinné](String) Textový řetězec, který bude zobrazen jako implicitní vyplnění vyplňovaného řádku. Pokud není nastaveno, pak řádek bude prázdný.
xpos[nepovinné](Integer) Určuje horizontální vzdálenost levého horního rohu okna od levého horního rohu obrazovky (v pixelech). Pokud není nastaveno, pak okno bude zobrazeno ve středu obrazovky.
ypos[nepovinné](Integer) Určuje vertikální vzdálenost levého horního rohu okna od levého horního rohu obrazovky (v pixelech). Pokud není nastaveno, pak okno bude zobrazeno v 1/3 obrazovky.
helpfile[nepovinné](String) Cesta k souboru nápovědy, který bude využit s oknem. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán parametr context.
context[nepovinné](Integer) Číslo tématu nápovědy ze souboru nápovědy. Pokud je nastaveno, pak musí být také zadán parametr helpfile.
Vrácená hodnota:

Pokud uživatel stiskne tlačítko "OK" nebo stiskne klávesu Enter, pak funkce vrací String zadaný uživatelem v řádku okna.
Pokud uživatel stiskne tlačítko "Storno", pak funkce vrací řetězec nulové délky ("").
Poznámka:
Pokud jsou zadány argumenty helpfile a context, pak je v okně automaticky zobrazeno tlačítko "Nápověda".
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sInput
sInput = InputBox("Enter your name")
MsgBox "You entered:" & sInput
© MICROSYS, spol. s r. o.