Update cookies preferences
Promotic

IsDate - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze převést na datum.
V systému PROMOTIC je lepší použít Pm.IsValid(Pm.ToNumber(výraz))
nebo Pm.GetVarType (v jazyce JavaScript datový typ Date neexistuje a pro datum a čas se používá datový typ Double).
Syntaxe:
Boolean IsDate(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Datum nebo textový řetězec, který představuje datum nebo čas
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz je datum nebo pokud lze převést výraz na platné datum
false - V jiném případě
Poznámka:
V OS Windows je platný rozsah datumu od 1.1.100 do 31.12.9999. Rozsah se na různých operačních systémech liší.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim MyDate, YourDate, NoDate, bCheck
MyDate = "October 19, 2024"
YourDate = #10/19/17#
NoDate = "Hello"
bCheck = IsDate(MyDate)   ' Vrací true
bCheck = IsDate(YourDate)   ' Vrací true
bCheck = IsDate(NoDate)   ' Vrací false
© MICROSYS, spol. s r.o.