Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsDate - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda výraz lze převést na datum.
Syntaxe:
IsDate(expression As Variant) As Boolean
Volání:
b = IsDate(expression)
Parametry:
expression(Variant) Datum nebo textový řetězec, který představuje datum nebo čas
Vrácená hodnota:
true - Pokud expression je datum nebo pokud lze převést výraz na platné datum
false - V jiném případě
Poznámka:
V OS Windows je platný rozsah datumu od 1.1.100 do 31.12.9999. Rozsah se na různých operačních systémech liší.
Příklad:
Dim MyDate, YourDate, NoDate, bCheck
MyDate = "October 19, 2017": YourDate = #10/19/17#: NoDate = "Hello"
bCheck = IsDate(MyDate) ' Vrací true
bCheck = IsDate(YourDate) ' Vrací true
bCheck = IsDate(NoDate) ' Vrací false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice