Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsDate - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dane wyrażenie można skonwertować na datę.
Składnia:
Boolean IsDate(Variant expression)
Wołanie:
b = IsDate(expression)
Parametry:
expression(Variant) Data lub łańcuch tekstowy który przedstawia datę lub czas
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie jest datą lub jeżeli możnawyrażenie skonwertować na ważną datę
false - W innym przypadku
Notatka:
W SO Windows jest ważny zakres daty od 1.1.100 do 31.12.9999. Zakres ważności daty w różnych systemach operacyjnych różnią się.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim MyDate, YourDate, NoDate, bCheck
MyDate = "October 19, 2020"
YourDate = #10/19/17#
NoDate = "Hello"
bCheck = IsDate(MyDate)  'Zwraca true
bCheck = IsDate(YourDate)  'Zwraca true
bCheck = IsDate(NoDate)  'Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice