Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Join - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie kilku podciągów znaków zawartych w tablicy.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringJoin.

Składnia:
String Join(Array list, [String delimiter])
Wołanie:
s = Join(list[, delimiter])
Parametry:
list(Array) tablica 1-wymiarowa zawierająca łączone podciągi znaków
delimiter[opcjonalne] (String) Separator, tzn. znak zastosowany do odzielenia podciągów w zwróconym łańcuchu. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany znak spacja (" "). Jeżeli separatorem jest pusty łańcuch, wtedy podciągi zostaną połączone bez separatora.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString, arr(3)
arr(0) = "Mr."
arr(1) = "John "
arr(2) = "Doe "
arr(3) = "III"
sString = Join(arr)  'sString zawiera "Mr. John Doe III"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice