Promotic

FormatPercent - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie naformatowane jako procent (pomnożone przez 100) z symbolem "%".
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat, patrz na przykład Przykłady dla typu Float.
Składnia:
String FormatPercent(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Parametry:
Value(Variant) Formatowana wartość
DigitsAfterDecimal[opcjonalne] (Variant) Wartość liczbowa określająca ilość wyświetlonych miejsc dziesiętnych.
Domyślną wartością jest -1 (= zastosowanie regionalnego ustawienia komputera).
LeadingDigit[opcjonalne] (Variant) Stała określa, czy ma zostać wyświetlone początkowe 0 w wartościach dziesiętnych
-1=vbTrue - wyświetl
0=vbFalse - nie wyświetlaj
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
ParensForNegative[opcjonalne] (Long) Stała określa, czy wartości ujemne mają zostać zamknięte w okrągłych nawiasach
-1=vbTrue - zamknij do nawiasów
0=vbFalse - nie zamykaj do nawiasów
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
GroupDigits[opcjonalne] (Long) Stała określa, czy grupować grupy liczb przy pomocy znaku oddzielającego grupy (rzędy tysięcy)
-1=vbTrue - grupuj
0=vbFalse - nie grupuj
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
Notatka:
Jeżeli jeden lub kilka opcjonalnych parametrów został pominięty, wtedy dla brakujących argumentów zostaną wykorzystane wartości z regionalnego ustawienia komputera.
Wszystkie informacje o ustawieniach są uzyskiwane z karty Numer w regionalnych ustawieniach komputera.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sPercent
sPercent = FormatPercent(2 / 32)   ' sPercent zawiera "6.25%"
© MICROSYS, spol. s r.o.