Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FormatPercent - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie naformatowane jako procent (pomnożone przez 100) z symbolem "%".

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringFormat.

Składnia:
String FormatPercent(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Wołanie:
s = FormatPercent(Value[, DigitsAfterDecimal[, LeadingDigit[, ParensForNegative[, GroupDigits]]]])
Parametry:
Value(Variant) Formatowana wartość
DigitsAfterDecimal[opcjonalne] (Variant) Wartość liczbowa określająca ilość wyświetlonych miejsc dziesiętnych. Wstępnie ustawioną wartością jest -1 (= zastosowanie regionalnego ustawienia komputera).
LeadingDigit[opcjonalne] (Variant) Stała określająca, czy ma zostać wyświetlone początkowe 0 w wartościach dziesiętnych
-1=vbTrue - wyświetl
0=vbFalse - nie wyświetlaj
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
ParensForNegative[opcjonalne] (Long) Stała określająca, czy wartości ujemne mają zostać zamknięte w okrągłych nawiasach
-1=vbTrue - zamknij do nawiasów
0=vbFalse - nie zamykaj do nawiasów
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
GroupDigits[opcjonalne] (Long) Stała określająca, czy grupować grupy liczb przy pomocy znaku oddzielającego grupy (rzędy tysięcy)
-1=vbTrue - grupuj
0=vbFalse - nie grupuj
-2=vbUseDefault - zastosuj ustawienie domyślne komputera
Notatka:

Jeżeli jeden lub kilka opcjonalnych parametrów został pominięty, wtedy dla brakujących argumentów zostaną wykorzystane wartości z regionalnego ustawienia komputera.

Wszystkie informacje o ustawieniach są uzyskiwane z zakładki Numer w regionalnych ustawieniach komputera.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sPercent
sPercent = FormatPercent(2 / 32)  'sPercent zawiera "6.25%"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice