Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Time - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca bieżący czas systemowy bez daty.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Time.

Składnia:
Date Time()
Wołanie:
t = Time
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice