Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WeekdayName - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca nazwę dnia w tygodniu.
Składnia:
String WeekdayName(Integer nWeekday, [Boolean bAbbreviate], [Integer nFirstDayOfWeek])
Wołanie:
s = WeekdayName(nWeekday[, bAbbreviate[, nFirstDayOfWeek]])
Parametry:
nWeekday(Integer) Liczbowe określenie dnia w tygodniu (indeksowane od 1). Wartość liczbowa dla każdego dnia jest zależna od argumentu nFirstDayOfWeek.
bAbbreviate[opcjonalne] (Boolean) Wartość logiczna określająca, czy nazwa dnia w tygodniu będzie podana w formie skróconej. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wartość domyślna jest false (oznacza formę nie skróconą).
nFirstDayOfWeek[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca pierwszy dzień w tygodniu (wartości patrz Stałe VBScript daty i czasu). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jego wartością domyślną jest vbSunday (Niedziela).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sDate
sDate = WeekdayName(2, false, vbMonday)  'sDate zawiera "Wtorek"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice