Promotic

InputBox - funkcja języka VBScript

Opis:
Wyświetli okno z dialogiem wejściowym i czeka, dopóki użytkownik nie wprowadzi łańcucha lub nie naciśnie przycisku.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmForm.
Składnia:
String InputBox(String prompt, [String title], [String default], [Integer xpos], [Integer ypos], [String helpfile], [Integer context])
Parametry:
prompt(String) Tekst wyświetlony w oknie. Maksymalna długość tekstu wynosi 1024 znaków. Jeżeli tekst ma być złożony z kilku wierszy, wtedy do ich rozdzielenia można zastosować stałe vbCr, vbLf lub vbCrLf.
title[opcjonalne] (String) Łańcuch tekstowy wyświetlony w nagłówku okna.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy w nagłówku okna zostanie wyświetlona nazwa aplikacji.
default[opcjonalne] (String) Łańcuch tekstowy, który zostanie wyświetlony jako domyślna wartość wypełnianego wiersza.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wiersz pozostanie pusty.
xpos[opcjonalne] (Integer) Określa odległość lewego górnego rogu okna od lewego górnego rogu ekranu (w pikselach).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy okno zostanie wyświetlone na środku ekranu.
ypos[opcjonalne] (Integer) Określa odległość lewego górnego rogu okna od lewego górnego rogu ekranu (w pikselach).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy okno zostanie wyświetlone w 1/3 ekranu.
helpfile[opcjonalne] (String) Ścieżka do pliku pomocy, który będzie wykorzystywany z danym oknem. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również wprowadzony parametr context.
context[opcjonalne] (Integer) Numer tematu pomocy z pliku pomocy. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również wprowadzony parametr helpfile.
Wartość zwrotna:

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk "OK" lub naciśnie klawisz Enter, wtedy funkcja zwraca String wprowadzony przez użytkownika w wierszu okna.
Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk "Cofnij", wtedy funkcja zwraca łańcuch o zerowej długości ("").
Notatka:
Jeżeli są wprowadzone argumenty helpfile oraz context, wtedy w oknie jest automatycznie wyświetlany przycisk "Pomoc".
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sInput
sInput = InputBox("Enter your name")
MsgBox "You entered:" & sInput
© MICROSYS, spol. s r. o.