Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBox - funkcja języka VBScript

Opis:
Wyświetli okno z dialogiem wejściowym i czeka, dopóki użytkownik nie wprowadzi łańcucha lub nie naciśnie przycisku.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmForm.

Składnia:
String InputBox(String prompt, [String title], [String default], [Integer xpos], [Integer ypos], [String helpfile], [Integer context])
Wołanie:
s = InputBox(prompt[, titul][, default][, xpos][, ypos][, helpfile, context])
Parametry:
prompt(String) Tekst wyświetlony w oknie. Maksymalna długość tekstu wynosi 1024 znaków. Jeżeli tekst ma być złożony z kilku wierszy, wtedy do ich rozdzielenia można zastosować stałe vbCr, vbLf lub vbCrLf.
title[opcjonalne] (String) Łańcuch tekstowy wyświetlony w nagłówku okna. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy w nagłówku okna zostanie wyświetlona nazwa aplikacji.
default[opcjonalne] (String) Łańcuch tekstowy, który zostanie wyświetlony jako domyślna wartość wypełnianego wiersza. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy wiersz pozostanie pusty.
xpos[opcjonalne] (Integer) Określa odległość lewego górnego rogu okna od lewego górnego rogu ekranu (w pikselach). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy okno zostanie wyświetlone na środku ekranu.
ypos[opcjonalne] (Integer) Określa odległość lewego górnego rogu okna od lewego górnego rogu ekranu (w pikselach). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy okno zostanie wyświetlone w 1/3 ekranu.
helpfile[opcjonalne] (String) Ścieżka do pliku pomocy, który będzie wykorzystywany z danym oknem. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również wprowadzony parametr context.
context[opcjonalne] (Integer) Numer tematu pomocy z pliku pomocy. Jeżeli jest ustawione, wtedy musi być również wprowadzony parametr context.
Wartość zwrotna:

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk OK lub naciśnie klawisz Enter, wtedy funkcja zwraca String wprowadzony przez użytkownika w wierszu okna.

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk Cofnij, wtedy funkcja zwraca łańcuch o zerowej długości ("").

Notatka:
Jeżeli są wprowadzone argumenty helpfile oraz context, wtedy w oknie jest automatycznie wyświetlany przycisk Pomoc.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sInput
sInput = InputBox("Enter your name")
MsgBox "You entered:" & sInput
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice